blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

      Ord   Synonymer     Forklaring        

      Haplotype         En gruppe alleler i loci som ligger tett ved hverandre p√• samme kromosom og som oftest nedarves sammen som en helhet. (Uttrykket er avledet av ""haploid genotype"". Haploid betegner et enkelt sett kromosomer, slik som de 23 kromosomer i kj√łnnscellene hos mennesket.)      

      Heterozygot         Dersom de to allelene i et genpar er ulike, er organismen heterozygot for dette genparet. I eksempelet med blomsterfarge vil lilla blomster med genotypen Lh v√¶re heterozygote.      

      Homologe kromosomer         De to kromosomer som pares under kj√łnnscelledannelsen, det ene nedarvet fra far og det annet fra mor.      

      Homozygot         Dersom de to allelene i et genpar er like, er organismen homozygot for dette genparet. I eksempelet med blomsterfarge vil lilla og hvite blomster med genotypene LL og hh v√¶re homozygote.      

blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utf√łres i Norge.