blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

      Ord   Synonymer     Forklaring        

      Karyotype         1. Et bilde av det fulle kromosomsett ordnet p√• en standardisert m√•te etter form og st√łrrelse av de enkelte kromosomer. Se eksempler p√• karyotyper. 2. En standardisert teknisk beskrivelse av kromosomm√łnsteret i en celle. Eks. 47,XX,+21, en av flere karyotyper som er assosiert med fenotypen Downs syndrom.      

      Kilobaser   Kb      Kilobaser (Kb) er enheten for tusen basepar (1 Kb)      

      Kj√łnnscelle   kj√łnnscellene      En kj√łnnscelle eller gamet er en haploid celle som kan gi opphav til et nytt individ. For at dette skal kunne skje, m√• kj√łnnscellen smelte sammen med en annen kj√łnnscelle. Dette kalles befruktning og resulterer i en diploid celle (zygote).
I arter som har kj√łnn, kan bare kj√łnnsceller av motsatt kj√łnn smelte sammen. Kj√łnnsceller kan v√¶re like (isogami) eller ulike i st√łrrelsen (anisogami). Hvis den st√łrste kj√łnnscellen er (nesten) ubevegelig, kalles et slikt system oogami. Den store kj√łnnscellen betegnes i s√• fall som eggcelle, og den lille som s√¶dcelle.
     

      Kloning         En prosess der man lager flere organismer med n√łyaktig samme arvestoff. Eneggede tvillinger er et eksempel p√• 'naturlig' kloning.      

      Kobling         Loci som ligger n√¶r hverandre p√• samme kromosom vil som oftest nedarves sammen (koblede loci). Jo lenger fra hverandre loci ligger, desto oftere skiller de lag ved overkrysning mellom de to homologe kromosomer (rekombinasjon) under kj√łnnscelledannelsen. Loci som ligger p√• ulike kromosomer eller langt fra hverandre p√• samme kromosom vil ikke v√¶re koblet (fri rekombinasjon).      

      Kromosom         Tettpakkede n√łster av DNA-molekyler som finnes inne i cellekjernene. Ulike proteiner hjelper til med √• bygge opp kromosomene. Hos mennesket er der 46 kromosomer: 22 par ""vanlige"" kromosomer (kalles autosomer) og ett par kj√łnnskromosomer. Kvinner har to X-kromosomer, menn har ett X- og ett Y-kromosom. Vi arver halvparten av kromosomene fra mor og halvparten fra far.      

blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utf√łres i Norge.