blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

      Ord   Synonymer     Forklaring        

      NGS   Next generation sequencing, dypsekvensering, high throughput sequencing, massive parallell sequencing      Forkortelse for "next generation sequencing", betegner en ny type sekvenseringsteknologi hvor et stort antall DNA segmenter sekvenseres samtidig i en reaksjon. Har nærmest ført til et paradigmeskifte i molekylæregenetisk diagnostikk, da man kan analysere hele eksomet eller genomet i en prøve, og filtrere ut de gener som er relevante å se på for en gitt indikasjon. Bioinformatikk er en essensiell og integrert del av NGS, da det er store mengder data som håndteres. Danner grunnlag for persontilpasset medisin.      

      Nukleotider         De fire byggeklossene i DNA-molekylet. De symboliseres med bokstavene A, C, G og T.      

blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.