blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

      Ord   Synonymer     Forklaring        

      Allel         Et bestemt gen kan foreligge som en av flere mulige utgaver. Slike ulike genvarianter kalles alleler. Blodtype-genet kommer for eksempel i variantene (allelene) A, B og 0. For de fleste gener har hver person to alleler.

I tilfeldet med blodtyper kan en person derfor ha følgende kombinasjoner av alleler (genotyper): AA, AB, A0, BB. B0 eller 00.  Det vil si at et allel er alternative former av uttrykte gener i samme locus. Brukes nå også om alternative DNA-sekvenser på et gitt sted hvor som helst i arvestoffet.
     

blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.