blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

      Ord   Synonymer     Forklaring        

      Karyotype         1. Et bilde av det fulle kromosomsett ordnet på en standardisert måte etter form og størrelse av de enkelte kromosomer. Se eksempler på karyotyper. 2. En standardisert teknisk beskrivelse av kromosommønsteret i en celle. Eks. 47,XX,+21, en av flere karyotyper som er assosiert med fenotypen Downs syndrom.      

blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.