blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

      Ord   Synonymer     Forklaring        

      Penetranse         Den andel individer i en befolkning med en gitt sykdomsrelatert genotype som uttrykker sykdommens fenotype. Hvis et autosomalt dominant sykdomsgen ikke alltid gir sykdomsfenotypen, taler vi om inkomplett (eller redusert) penetranse. F.eks. vil de fleste, men ikke alle, som har arvet det autosomalt dominante genet for retinoblastom (RB1) utvikle sykdommen.      

blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.