blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  

      Ord   Synonymer     Forklaring        

      Polymorfisme         Forekomst av to eller flere alleler i et gitt locus i en befolkning. Hyppigheten av det sjeldneste allel, eller summen av de sjeldneste alleler, skal vanligvis utgjøre over 1% av genene. Nye mutasjoner og de fleste sykdomsgener er genetiske varianter og ikke polymorfismer.      

blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.