blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
 

Lynch syndrom

Hereditary nonpolyposis colorectal cancer (HNPCC) is subdivided into Lynch syndrome I (site-specific colonic cancer) and Lynch syndrome II (extracolonic cancer), particularly carcinoma of the stomach, endometrium, biliary and pancreatic system, and urinary tract. HNPCC disorders show a proclivity to early onset, predominant proximal location of colon cancer and a dominant pattern of inheritance (for more details see 120435).

• Informasjon om indikasjonen (GeneReviews)

• Informasjon om indikasjonen (OMIM nr.: #120435)

Synonym(er): HNPCC

   


Alle analyser som utføres for denne indikasjonen

> Gen: MLH1 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: MSH2 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: MSH6 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: PMS2 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
 Sekvensering (Sanger) Metode: Utføres ved lab: 
 • Alle eksoner Vis
Ous-AMG-Kreft Rekvisisjon
 • Sangersekvensering Vis
StOlavs-medgen Rekvisisjon
HUS-MGM -NB! Rekvisisjoner
 • HTS Pyrosekvensering Vis
StOlavs-medgen Rekvisisjon
 MLPA Kit Metode: Utføres ved lab: 
SALSA MLPA kit P008-A1 MSH6/PMS2 Vis
StOlavs-medgen Rekvisisjon
Ous-AMG-Kreft Rekvisisjon
HUS-MGM -NB! Rekvisisjoner
        MLPA: MLPA    
  Hva analyseres: Vanligvis alle kodende regioner i genet, men det finnes unntak, se link til beskrivelse av assay.
  Hva gir metoden
  svar på?: 
Foreligger Delesjon/duplikasjon av ett eller flere hele eksoner?
 Sekvensering (Sanger) Metode: Utføres ved lab: 
 • cDNA - alle eksoner Vis
StOlavs-medgen Rekvisisjon
     
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.