blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
 

Malignt melanom

• Informasjon om indikasjonen (GeneReviews)

• Informasjon om indikasjonen (OMIM nr.: %155600)
   


Alle enkeltanalyser for denne indikasjonen

> Gen: CDK4 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: CDKN2A Vis evt. andre indikasjoner for gen 
 Sekvensering Metode: Utføres ved lab: 
 • Alle eksoner Vis
HUS-MGM Rekvisisjoner
Ous-AMG-Kreft Rekvisisjon
 MLPA Kit Metode: Utføres ved lab: 
SALSA MLPA kit ME024 9p21 CDKN2A/2B Vis
Ous-AMG-Kreft Rekvisisjon
SALSA MLPA P419 CDKN2A/2B-CDK4 Vis
HUS-MGM Rekvisisjoner
        MLPA: MLPA    
  Hva analyseres: Vanligvis alle kodende regioner i genet, men det finnes unntak, se link til beskrivelse av assay.
  Hva gir metoden
  svar på?: 
Foreligger Delesjon/duplikasjon av ett eller flere hele eksoner?
     
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.