blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
 

HFE4

Vanligvis alvorlig hemokromatose som skyldes ferroportin-mutasjoner. Ferroportin kodes av genet SLC40A1. Slike mutasjoner gir hepcidin-resistens og økt jerneksport fra makrofager, lever og tarm. HFE4 er en dominant arvelig tilstand.

• Informasjon om indikasjonen (OMIM nr.: 606069)

Synonym(er): Hemokromatose type 4

   


Alle enkeltanalyser for denne indikasjonen

> Gen: SLC40A1 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.