blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
 

Myeloproliferative sykdommer

Polycytemia vera (PV), essensiell trombocytose (ET) og primær/idiopatisk myelofibrose (PMF) utgjør hovedgruppene innenfor de klonale myeloproliferative sykdommene. Sykdommene er karakterisert ved overaktiv hematopoese som resulterer i økt produksjon av røde blodceller og blodplater. De kliniske komplikasjonene er stort sett knyttet til trombose, men hemoragi kan også inntre. Enkelte pasienter med PV og ET kan etterhvert utvikle myelofibrose og/eller akutt myelogen leukemi. Transformasjon til akutt myelogen leukemi kan også oppstå ved langt kommet idiopatisk myelofibrose.
JAK2 er en cytoplasmatisk tyrosinkinase som har en nøkkelrolle i signaloverføringen fra flere hematopoetiske vekstfaktor-reseptorer. Ved sekvensering av JAK2-genet fra pasienter med polycythemia vera, ble en G->T substitusjon påvist i ekson 14. Substitusjonen er lokalisert i det auto-inhiberende JH2-domenet i JAK2, og forandrer den konserverte aminosyren valin til fenylalanin (V617F). Dette resulterer i et konstitutivt aktivt JAK2-enzym, og dermed også økt kinaseaktivitet. V617F er en somatisk mutasjon og blir derfor hos enkelte pasienter kun funnet i et lite antall blodceller. V617F er rapportert å ha en frekvens på mer enn 95% hos pasienter med PV, og på rundt 50% hos pasienter med ET og PMF.
Mutasjoner i MPL-genet som koder for reseptoren til trombopoietin er også markør for myeloproliferative sykdommer og er hovedsaklig funnet hos pasienter med ET (3-4 %) og PMF (4-8 % ). Blir undersøkelser for mutasjoner i MPL-genet inkludert i utredning for ET og PMF, finner en klonale markørar hos ca. 60 % av pasientpopulasjonen. Av mutasjonar i MPL-genet er W515L den vanligste, etterfulgt av W515K og W515A.
For pasienter med ET og PMF som er JAK2- og MPL-negativ har man hos 25-50 % funnet mutasjonar i CALR-genet ekson 9 som kan benyttes som diagnostisk markør for disse tilstandene.
De fleste CALR mutasjonene (80 %) er kategorisert som type I (52-bp del, c.1092_1143del) eller type II (5-bp insert, c.1154_1155insTTGTC). Det fins data som tyder på at CALR mutasjonsanalyse kan ha betyding som prognostisk markør, og hos PMF-pasienter er CALR mutasjoner assosiert med høyere overlevelses rate enn hos de som har JAK2-mutasjon. Det er også gjort studier som indikerer at subtypen av CALR-mutasjon kan ha prognostisk betyding.

• Informasjon om indikasjonen (OMIM nr.: #263300)
   


Analysepakker

> Utredning ET og PMF  
Utredning ved mistanke om essensiell trombocytose og eller primær myelofibrose. Inneholder mutasjonsanalyse for JAK2V617F og dersom denne er negativ CALR ekson 9 sekvensering og MPLW515K/L analyse dersom både JAK2V617F og CALR analysene er negative.
HUS-MBF Rekvisisjon 
     

Alle enkeltanalyser for denne indikasjonen

> Gen: CALR Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: JAK2 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: MPL Vis evt. andre indikasjoner for gen 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.