blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
 
   
  Skjul Arvelig disposisjon for sykdom  
Vis Arvelig kreft
Vis Bindevevssykdommer
Vis Diverse
Vis Døvhet
Vis Endokrine tilstander
Vis Fertilitet og kjønnsutvikling
Vis Fosterdiagnostikk
Vis Gastrointestinale lidelser
Vis Hematologiske og immunologiske tilstander
Vis Hjertegenetikk
Vis Hudsykdommer
Vis Indirekte DNA-analyse
Vis Kortvoksthet
Vis Kromosomavvik
Vis Lungesykdommer
Vis Metabolske sykdommer
Vis Nevrologiske sykdommer inkl muskelsykdommer
Vis Nyresykdommer
Vis Psykiatriske tilstander
Vis Skjelettdysplasier/ kraniosynostoser
      Achrondroplasi
      Apert syndrom
      Cartilage-Hair Hypoplasia - Anauxetic Dysplasia Spectrum Disorders
      Cleidocranial dysplasi
      Crouzon syndrom
      Dyskondrosteose
      FGFR2-relaterte tilstander
      FGFR3-relaterte tilstander
      Hypochondroplasi
      Jackson-Weiss syndrom
      Langer mesomelisk dysplasi
      Leri-Weill dyskondrosteose
      Madelung deformitet
      Metaphyseal chondrodysplasi
      Mikrocefal osteodysplastisk primordial dvergvekst type 1 (MOPD1)
      Muenke ikke-syndromisk coronal kraniosynostose
      Multippel epifyseal dysplasi (MED)
      Multippel exostoser, I og II
      Saethre-Chotzen syndrome (MIM 101400)
      Spondyloepiphyseal dysplasi tarda, X-bundet
      Thanatophor dysplasi
Vis Syndromer
Vis Utviklingshemming og lærevansker
Vis Øyesykdommer
   
  Skjul Andre indikasjoner  
Vis Farmakogenetikk
Vis Molekylær patologi
         

Dyskondrosteose

SHOX-genet koder for ”Short stature homeobox Homeobox protein-X” og spiller en rolle for lineær vekst og utvikling av brusk og skjelett. Delesjon av SHOX genet eller genets enhancer-region fører til:
1) Mesomeli (dvs. at underarmen er kortere enn normalt).
2) Kortvoksthet (fra slutthøyde ca 135 cm til høyde innen normalområdet).
3) Madelung deformitet (dorsal subluksasjon av distale ulna med gaffel-feilstilling i håndleddet, samt ofte kort radius) kan sees fra 2-3 års alder, særlig hos kvinner. Tilstanden har variabel ekspressivitet, dvs. at familiemedlemmer kan ha variabel grad av skjelettdysplasi. Arvegangen er pseudoautosomal dominant.
Langer mesomelisk dysplasi (LMD) er den mer alvorlige recessive varianten av denne tilstanden.• Informasjon om indikasjonen (GeneReviews)

• Informasjon om indikasjonen (OMIM nr.: 127300)
   


Alle enkeltanalyser for denne indikasjonen

> Gen: SHOX Vis evt. andre indikasjoner for gen 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.