blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
 

Infertilitet

• Informasjon om indikasjonen (OMIM nr.: )
   


Alle enkeltanalyser for denne indikasjonen

> Kromosom: X/Y Vis evt. andre indikasjoner for kromosom 
 PCR-fragmentanalyse Metode: Utføres ved lab: 
 • Y-mikrodelesjoner
  (Analyse av Y-kromosom mikrodelesjoner for å avklare delesjoner i de tre AZF kromosomregionene AZFa, AZFb eller AZFc. Mikrodelesjoner i disse regionene er ofte årsak til azoospermi eller oligospermi.)
Vis
SH-TEL Rekvisisjon
Mikrodelesjoner på Y-kromosomet (AZFa, AZFb og AZFc)
  (Det benyttes et CE-IVD kit fra Elucigen. Analysen brukes for å klassifisere de 3 mest vanlige klassene av mikrodelesjoner på Y-kromosomet (AZFa, AZFb og AZFc) assosiert med mannlig infertilitet. Benyttes også for bestemmelse av de vanligste kjønnskromosom aneuploidier (f. eks. Klinefelter syndrom). )
Vis
Ous-AMG-Generell Rekvisisjoner
Elucigene MFI-Yplus
  (Utvidet analyse av mikrodelesjonsområdene AZFa og AZFb. Ved funn av delesjoner i mikrodelesjonsområdene AZFa og AZFb med Elucigene Male Factor Infertility Kit kan kitet MFI-Yplus brukes for å spesifisere delesjonen nærmere. )
Vis
Ous-AMG-Generell Rekvisisjoner
        PCR, fragmentanalyse: Deteksjon ved kapillærelektroforese    
  Hva analyseres: Kjent sekvensvariant/ mutasjon
  Hva gir metoden
  svar på?: 
Påviser kjente små delesjoner/duplikasjoner i aktuelle gen/locus
     
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.