blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
 
   
  Skjul Arvelig disposisjon for sykdom  
Vis Arvelig kreft
Vis Bindevevssykdommer
Vis Diverse
Vis Døvhet
Vis Endokrine tilstander
      1-alpha hydroksylasesvikt
      11-hydroksylasesvikt
      17-hydroksylasesvikt
      Adrenal hyperplasia, congenital, due to 3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 2 deficiency
      Adrenal hypoplasia, congenital
      Adrenogenitalt syndrom
      Amyloidose
      Androgeninsensitivitet
      Autoimmunt polyglandulært syndrom type I
      Diabetes insipidus, nefrogen, autosomal
      Diabetes insipidus, nefrogen, X-bundet
      Familiær dysalbuminemisk hyperthyroxinemi
      Familiær hypofysetumor
      Familiær hypokalsiurisk hyperkalsemi
      Fedme
      Glukokortikoid-remediabel aldosteronisme
      Glukokortikoidresistens
      Gonodal dysgenesi
      Hyperparathyreoidisme
      Hyperparathyreoidisme med kjevefibromer
      Hyperthyreose
      Hyperthyroxinemi
      Hypofosfatemisk rakitt
      Hypoparathyroidisme, døvhet og nyresykdom (HDR syndrom/ Barakat syndrom)
      Hypothyreoidisme, kongenital
      Lipodystrofi, partiell familiær type 2
      Lipodystrofi, partiell familiær type 3
      LUNGETEST
      LUNGETEST
      Maturity-onset diabetes of the young, MODY
      McCune-Albright syndrom
      Medfødt hyperinsulinisme
      Medfødt kombinert hypofysesvikt
      Neonatal Diabetes Mellitus, NDM
      Pseudohypoaldosteronisme, PHA1A
      Pseudohypoaldosteronisme, PHA1B
      Pseudohypoparathyreoidisme - GNAS-relaterte tilstander
      Syklisk neutropeni
      Thyreoideahormonresistens
Vis Fertilitet og kjønnsutvikling
Vis Fosterdiagnostikk
Vis Gastrointestinale lidelser
Vis Hematologiske og immunologiske tilstander
Vis Hjertegenetikk
Vis Hudsykdommer
Vis Indirekte DNA-analyse
Vis Kortvoksthet
Vis Kromosomavvik
Vis Lungesykdommer
Vis Metabolske sykdommer
Vis Nevrologiske sykdommer inkl muskelsykdommer
Vis Nyresykdommer
Vis Psykiatriske tilstander
Vis Skjelettdysplasier/ kraniosynostoser
Vis Syndromer
Vis Utviklingshemming og lærevansker
Vis Øyesykdommer
   
  Skjul Andre indikasjoner  
Vis Farmakogenetikk
Vis Molekylær patologi
         

Maturity-onset diabetes of the young, MODY

2-3 % av alle diabetestilfeller forårsakes av mutasjon(er) i ett enkelt gen og kalles for monogen diabetes. Maturity-onset Diabetes of the Young (MODY) er den vanligste formen for monogen diabetes. MODY karakteriseres ved autosomal dominant arv og debut før 25-35 år. Tilstanden karakteriseres av ikke-ketotisk diabetes pga. betacelledysfunksjon og nedsatt insulinutskillelse, ulik den insulinresistensen en oftest ser ved type 2 diabetes. Fravær av betacelle auto-antistoffer (GAD/IA-2/ZnT8), målbart C-peptid og dominant arvemønster skiller MODY fra type 1 diabetes.

MODY er genetisk og klinisk sett en heterogen sykdom med flere undergrupper. En kjenner i dag til minst 13 gener som er assosiert med ulike former for MODY. Mutasjoner i genene HNF1A, HNF4A og GCK utgjør over 90% av MODY-tilfellene i Norge. Mutasjoner i genene HNF1A og HNF4A er forbundet med diabetes som initialt er sensitiv for sulfonylurea med progressiv betacelledysfunksjon slik at mange må over på insulin etter en del år. Det er risiko for diabetes-assosierte senkomplikasjoner (korrelert med nivået av HbA1c). Mutasjoner i genet GCK er imidlertid assosiert med en mild form for diabetes som ikke trenger noen form for behandling (diett eller medikamenter) bortsett fra i svangerskapet, og som ikke gir økt risiko for senkomplikasjoner. HNF1B-MODY, også kjent som Renal Cysts and Diabetes Syndrome, skiller seg fra de andre MODY-subtypene ved en progressiv nyresvikt som opptrer før diabetes debuterer, og mange utvikler ikke diabetes i det hele tatt. Det forekommer også ulike grader av urogenitale malformasjoner (nyrecyster, uterusmisdannelser, vaginal atresi) og eksokrin pankreassvikt.

• Informasjon om indikasjonen (GeneReviews)

• Informasjon om indikasjonen (OMIM nr.: #606391 )

Synonym(er): Monogen diabetes

   


Alle enkeltanalyser for denne indikasjonen

> Gen: GCK Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: HNF1A Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: HNF1B Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: HNF4A Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: INS Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: KCNJ11 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.