blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
 
   
  Skjul Arvelig disposisjon for sykdom  
Vis Arvelig kreft
Vis Bindevevssykdommer
Vis Diverse
Vis Døvhet
Vis Endokrine tilstander
      1-alpha hydroksylasesvikt
      11-hydroksylasesvikt
      17-hydroksylasesvikt
      Adrenal hyperplasia, congenital, due to 3-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 2 deficiency
      Adrenal hypoplasia, congenital
      Adrenogenitalt syndrom
      Amyloidose
      Androgeninsensitivitet
      Autoimmunt polyglandulært syndrom type I
      Diabetes insipidus, nefrogen, autosomal
      Diabetes insipidus, nefrogen, X-bundet
      Familiær dysalbuminemisk hyperthyroxinemi
      Familiær hypofysetumor
      Familiær hypokalsiurisk hyperkalsemi
      Fedme
      Glukokortikoid-remediabel aldosteronisme
      Glukokortikoidresistens
      Gonodal dysgenesi
      Hyperparathyreoidisme
      Hyperparathyreoidisme med kjevefibromer
      Hyperthyreose
      Hyperthyroxinemi
      Hypofosfatemisk rakitt
      Hypoparathyroidisme, døvhet og nyresykdom (HDR syndrom/ Barakat syndrom)
      Hypothyreoidisme, kongenital
      Lipodystrofi, partiell familiær type 2
      Lipodystrofi, partiell familiær type 3
      LUNGETEST
      LUNGETEST
      Maturity-onset diabetes of the young, MODY
      McCune-Albright syndrom
      Medfødt hyperinsulinisme
      Medfødt kombinert hypofysesvikt
      Neonatal Diabetes Mellitus, NDM
      Pseudohypoaldosteronisme, PHA1A
      Pseudohypoaldosteronisme, PHA1B
      Pseudohypoparathyreoidisme - GNAS-relaterte tilstander
      Syklisk neutropeni
      Thyreoideahormonresistens
Vis Fertilitet og kjønnsutvikling
Vis Fosterdiagnostikk
Vis Gastrointestinale lidelser
Vis Hematologiske og immunologiske tilstander
Vis Hjertegenetikk
Vis Hudsykdommer
Vis Indirekte DNA-analyse
Vis Kortvoksthet
Vis Kromosomavvik
Vis Lungesykdommer
Vis Metabolske sykdommer
Vis Nevrologiske sykdommer inkl muskelsykdommer
Vis Nyresykdommer
Vis Psykiatriske tilstander
Vis Skjelettdysplasier/ kraniosynostoser
Vis Syndromer
Vis Utviklingshemming og lærevansker
Vis Øyesykdommer
   
  Skjul Andre indikasjoner  
Vis Farmakogenetikk
Vis Molekylær patologi
         

Neonatal Diabetes Mellitus, NDM

Neonatal diabetes mellitus er en sjelden tilstand (ca. 1/100.000), men en presis genetisk diagnose er likevel svært viktig da dette kan ha stor betydning for valg av behandling. De fleste pasientene med arvelig nyfødtdiabetes har alder for diagnose under 6 måneder.

Nyfødtdiabetes kan være forbigående (transient; TNDM) eller varig (permanent; PNDM), og kan forårsakes av mutasjoner i vel 30 ulike gener. Typisk er at flere av disse mutasjonene opptrer spontant. Mutasjoner i genet KCNJ11 (som koder for KIR6.2) er den vanligste årsaken til nyfødtdiabetes i Norge. Andre årsaker til denne tilstanden, beskrevet i Norge, er mutasjoner i genene ABCC8 (som koder for SUR1) og GCK. Mutasjoner i KCNJ11 og ABCC8 kan gi opphav til både TNDM og PNDM.

Overuttrykk av imprintede gen(er) på 6q24 er en annen vanlig årsak til TNDM hos nyfødte, som også er forbundet med økt risiko for tilbakefall av diabetes i tenårene eller voksen alder. Denne tilstanden er assosiert med hypometylering av PLAG1 promotoren på kromosom 6, bl.a. som følge av regional paternell upd, men kan også ha andre årsaker.

• Informasjon om indikasjonen (GeneReviews)

• Informasjon om indikasjonen (OMIM nr.: #606176)

Synonym(er): Nyfødtdiabetes

   


Alle enkeltanalyser for denne indikasjonen

> Locus: 6q24 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Gen: ABCC8 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: GCK Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: INS Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: KCNJ11 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.