blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
 

Trisomier - DNA-basert test

Ved mistanke om trisomi 21, 13 eller 18 finnes det spesifikke DNA-baserte tester som gir hurtigere svar enn dersom man skal dyrke celler fra fostervann eller chorion biopsi og gjøre en standard kromosomanalyse (G-banding). I noen tilfeller kan man også få informasjon om det foreligger standard 45,X (Turner syndrom).

• Informasjon om indikasjonen (OMIM nr.: )

Synonym(er): trisomi 13, 18, 21

   


Alle enkeltanalyser for denne indikasjonen

> Kromosom: 13, 18, 21, X og Y Vis evt. andre indikasjoner for kromosom 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.