blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
 

Psykisk utviklingshemming

Se beskrivelse av teststrategi under "Utviklingshemming og lærevansker".

• Informasjon om indikasjonen (OMIM nr.: )

Synonym(er): PU, mental retardasjon, ID

   


Analysepakker

> NGS-Rasopatier  
SH-TEL Rekvisisjon  
> NGS-Utviklingsavvik-TRIO  
HUS-MGM Rekvisisjon  
> NGS-Utviklingsavvik-TRIO  
UNN-MGA Rekvisisjon  
> NGS-Utviklingsavvik-TRIO  
UNN-MGA Rekvisisjon  

 

blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.