blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
 

Lærevansker, atferdsvansker +/- autisme

Se beskrivelse av teststrategi under "Utviklingshemming og lærevansker".

• Informasjon om indikasjonen (OMIM nr.: )
   


Alle enkeltanalyser for denne indikasjonen

> Kromosom: X/Y Vis evt. andre indikasjoner for kromosom 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.