blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
 
   
  Vis Arvelig disposisjon for sykdom  
   
  Skjul Andre indikasjoner  
Vis Farmakogenetikk
Vis Molekylær patologi
      ALL
      ALL / B-celle
      ALL / T-celle
      AML / MDS
      Astrocytom
      Atypisk lipom
      Dermatofibrosarcoma protuberans
      Dysplasi/ cervix cancer
      GIST
      Gliom / Glioblastom
      KLL
      KML
      Koloncancer
      Lungecancer
      Lungecancer (ikke-småcellet)
      Lymfom
      Lymfom / Burkitt
      Lymfom / Follikulært
      Lymfom / Mantelcelle
      Malignt melanom
      Mammacancer
      MPD
      MPD / Essensiell trombocytose
      MPD / hypereosinofilt syndrom
      MPD / Myelofibrose
      MPD / Polycytemia vera
      MPD / Systemisk mastocytose
      Myelomatose
      Neuroblastom
      Oligodendroglioma
      Retinoblastom
      Rhabdoid tumor
      Sarkom
      Sarkom / Alveolært rhabdomyosarkom
      Sarkom / Ekstraskeletalt myxoid chondrosarkom
      Sarkom / Ewing, PNET
      Sarkom / Klarcellet
      Sarkom / Myxoid liposarkom
      Sarkom / Synovialt
      Thyroideacancer
      Wilms tumor
         

ALL / B-celle

• Informasjon om indikasjonen (OMIM nr.: )
   


Analysepakker

> ALL panel  
Utføres på benmarg fra barn ved mistanke om ALL
Ous-KRCY Rekvisisjon 
     

Alle enkeltanalyser for denne indikasjonen

> Locus: 11q23 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 12p13 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 12p13/21q22 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 14q32 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 14q32/8q24 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 19p13 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 19p13/1q23/17q22 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 1q23(PBX1)/19p13.3(TCF3) Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 20p11.2/20q11.2/9p13.2 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 21q22 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 8q24 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 9q34 / 22q11.2 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Kromosom: Alle kromosomer Vis evt. andre indikasjoner for kromosom 
> Gen: TCF3/PBX1 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.