blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
 
   
  Vis Arvelig disposisjon for sykdom  
   
  Skjul Andre indikasjoner  
Vis Farmakogenetikk
Vis Molekylær patologi
      ALL
      ALL / B-celle
      ALL / T-celle
      AML / MDS
      Astrocytom
      Atypisk lipom
      Dermatofibrosarcoma protuberans
      Dysplasi/ cervix cancer
      GIST
      Gliom / Glioblastom
      KLL
      KML
      Koloncancer
      Lungecancer
      Lungecancer (ikke-småcellet)
      Lymfom
      Lymfom / Burkitt
      Lymfom / Follikulært
      Lymfom / Mantelcelle
      Malignt melanom
      Mammacancer
      MPD
      MPD / Essensiell trombocytose
      MPD / hypereosinofilt syndrom
      MPD / Myelofibrose
      MPD / Polycytemia vera
      MPD / Systemisk mastocytose
      Myelomatose
      Neuroblastom
      Oligodendroglioma
      Retinoblastom
      Rhabdoid tumor
      Sarkom
      Sarkom / Alveolært rhabdomyosarkom
      Sarkom / Ekstraskeletalt myxoid chondrosarkom
      Sarkom / Ewing, PNET
      Sarkom / Klarcellet
      Sarkom / Myxoid liposarkom
      Sarkom / Synovialt
      Thyroideacancer
      Wilms tumor
         

KLL

• Informasjon om indikasjonen (OMIM nr.: )
   


Analysepakker

> KLL panel  
Cytocell KLL panel:
MYB/6q23
ATM/11q22
Sentromer 12
del(13q)
IGH breakapart
IGH/CCND1
IGH/BCL2
del(17p)/P53
Ous-KRCY Rekvisisjon 
     

Alle enkeltanalyser for denne indikasjonen

> Locus: 12q11.1-q11/13q14.3(D13S319)/13q34 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 13q14.3/13q34/12q11 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 13q14/13q34 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 14q32 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 14q32/11q13.3 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 14q32/18q21.3 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 17p13.1 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 17p13.1/11q22.3 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Kromosom: Alle kromosomer Vis evt. andre indikasjoner for kromosom 
> Gen: ATM Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Locus: D12Z3 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Gen: MYB Vis evt. andre indikasjoner for gen 
> Gen: TP53 Vis evt. andre indikasjoner for gen 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.