blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
 
   
  Vis Arvelig disposisjon for sykdom  
   
  Skjul Andre indikasjoner  
Vis Farmakogenetikk
Vis Molekylær patologi
      ALL
      ALL / B-celle
      ALL / T-celle
      AML / MDS
      Astrocytom
      Atypisk lipom
      Dermatofibrosarcoma protuberans
      Dysplasi/ cervix cancer
      GIST
      Gliom / Glioblastom
      KLL
      KML
      Koloncancer
      Lungecancer
      Lungecancer (ikke-småcellet)
      Lymfom
      Lymfom / Burkitt
      Lymfom / Follikulært
      Lymfom / Mantelcelle
      Malignt melanom
      Mammacancer
      MPD
      MPD / Essensiell trombocytose
      MPD / hypereosinofilt syndrom
      MPD / Myelofibrose
      MPD / Polycytemia vera
      MPD / Systemisk mastocytose
      Myelomatose
      Neuroblastom
      Oligodendroglioma
      Retinoblastom
      Rhabdoid tumor
      Sarkom
      Sarkom / Alveolært rhabdomyosarkom
      Sarkom / Ekstraskeletalt myxoid chondrosarkom
      Sarkom / Ewing, PNET
      Sarkom / Klarcellet
      Sarkom / Myxoid liposarkom
      Sarkom / Synovialt
      Thyroideacancer
      Wilms tumor
         

Lymfom / Follikulært

5-10% BCL6 i Follikulært lymfom

• Informasjon om indikasjonen (OMIM nr.: 109565)
   


Alle enkeltanalyser for denne indikasjonen

> Locus: 14q32/18q21.3 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
 FISH Kit Metode: Utføres ved lab: 
 • Vysis LSI IGH/BCL2 Dual Color, Dual Fusion Translocation Probe. Vis
HUS-MGM Rekvisisjoner
StOlavs-molpat
Cytocell IGH/BCL2
  (Dual fusion, translocation probe)
Vis
Ous-KRCY Rekvisisjoner
 PCR-alleldeteksjon Metode: Utføres ved lab: 
 • Probebasert og utføres på realtime-PCR-maskin Vis
StOlavs-molpat
  Hva analyseres: Kjent sekvensvariant
  Hva gir metoden
  svar på?: 
Påviser tilstedeværelse av kjent(e) sekvensvariant(er) heterozygot/homozygot
     
> Locus: 18q21 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 3q27 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Kromosom: Alle kromosomer Vis evt. andre indikasjoner for kromosom 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.