blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
 
   
  Vis Arvelig disposisjon for sykdom  
   
  Skjul Andre indikasjoner  
Vis Farmakogenetikk
Vis Molekylær patologi
      ALL
      ALL / B-celle
      ALL / T-celle
      AML / MDS
      Astrocytom
      Atypisk lipom
      Dermatofibrosarcoma protuberans
      Dysplasi/ cervix cancer
      GIST
      Gliom / Glioblastom
      KLL
      KML
      Koloncancer
      Lungecancer
      Lungecancer (ikke-småcellet)
      Lymfom
      Lymfom / Burkitt
      Lymfom / Follikulært
      Lymfom / Mantelcelle
      Malignt melanom
      Mammacancer
      MPD
      MPD / Essensiell trombocytose
      MPD / hypereosinofilt syndrom
      MPD / Myelofibrose
      MPD / Polycytemia vera
      MPD / Systemisk mastocytose
      Myelomatose
      Neuroblastom
      Oligodendroglioma
      Retinoblastom
      Rhabdoid tumor
      Sarkom
      Sarkom / Alveolært rhabdomyosarkom
      Sarkom / Ekstraskeletalt myxoid chondrosarkom
      Sarkom / Ewing, PNET
      Sarkom / Klarcellet
      Sarkom / Myxoid liposarkom
      Sarkom / Synovialt
      Thyroideacancer
      Wilms tumor
         

Sarkom / Ewing, PNET

• Informasjon om indikasjonen (OMIM nr.: )
   


Alle analyser som utføres for denne indikasjonen

> Locus: 11q24/22q12 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 21q22/22q12 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
> Locus: 22q12 Vis evt. andre indikasjoner for locus 
 PCR-kvantitativ Metode: Utføres ved lab: 
 • EWSR1-FLI1/ERG: Påvisning av t(11;22)(q24:q12) og (21;22)(q22:q12)-transkript. Vis
OUS-Molpat Rekvisisjon
 • EWSR1-FLI1/ERG: Påvisning av t(11;22)(q24;q12)-transkript. Vis
StOlavs-molpat -NB!
 FISH Kit Metode: Utføres ved lab: 
Vysis EWSR1 Break Apart FISH Probe Kit Vis
HUS-GADE Rekvisisjon
UNN-MolPat
Cytocell EWSR1
  (Dual color, breakapart rearrangement probe)
Vis
Ous-KRCY Rekvisisjoner
        FISH: Bruddprobe    
  Hva analyseres: Bruddprobe mot spesifikt gen
  Hva gir metoden
  svar på?: 
Påviser rearrangement av genet (regionen)
     
> Kromosom: Alle kromosomer Vis evt. andre indikasjoner for kromosom 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.