blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  

Hvordan portalen oppdateres
 
 

Portalen vedlikeholdes ved at kontaktpersoner rundt på de ulike laboratoriene oppdaterer egne analyser. En klinisk og en teknisk redaksjon står for sentral kuratering og videreutvikling av databasen. Alle NGS genpanel skal f.eks godkjennes av klinisk redaksjon, som samarbeider med eksterne kliniske spesialister innenfor de ulike fagfelt. Teststrategier og anbefalinger som oppgis i portalen utarbeides i samarbeid mellom laboratoriet som tilbyr en test, og ulike eksperter som skal rekvirere og formidle testsvaret til pasientene. Alle gennavn i portalen oppdateres månedlig mot HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC) sin database. 

Les mer om hvordan Portalen drives under "Portalen - drift og eierskap."   
 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.