blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  

Portalen - drift og eierskap
 

Portalen eies og drives av Avdeling for medisinsk genetikk (MGM) ved Haukeland Universitetssykehus, og har status som et regionalt register under Helse Vest. Portalen har nasjonal funksjon og det arbeides med å få kontinuerlig nasjonal støtte til drift og videre utvikling.  Portalen har en teknisk redaksjon og en klinisk redaksjon,  som begge består av kontaktpersoner fra ulike deltagende laboratorier.

 

Nettredaktør: Pablo Cortez (medgen, HUS)


Klinisk redaksjon

 

Christoffer Jonsrud (medgen, UNN)

Lars Fredrik Engebretsen (medgen, STOLAVS)

Knut Erik Berge (medgen, OUS)

Trine Prescott (medgen, Skien)

Asbjørg Stray-Pedersen (nyfødtscreening, OUS)

Yngve Thomas Bliksrud (med biokjemi, OUS-RH)

Emiel Janssen (molpat, SUS)

 

Analysisk redaksjon

 

Erik Severinsen (medgen, OUS)

Øyvind Busk (medgen, Skien)

Maren Fridtjovsen Olsen (medgen, STOLAVS)

Geir Hansen (medgen, UNN)

Helge Rootwelt (med biokjemi, OUS-RH)

Emiel Janssen (molpat, SUS)

 

 

 


   
 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.