blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  

Portalens historie

Portalen ble først etablert som et prosjekt på initiativ fra overlege Torunn Fiskerstrand og avdelingsingeniør Lars Fauske ved Avdeling for medisinsk genetikk  ved Haukeland Universitetssykehus i 2006.

Prosjektet mottok i 2010 støtte både fra Avdeling for medisinsk genetikk (Haukeland Universitetssykehus), Helsedirektoratet og Den norske legeforening, noe som har vært essensielt for at denne tjenesten kan tilbys.

Ny sekvenseringsteknologi (NGS) og en rivende utvikling innenfor gentesting gjorde det nødvendig med en stor oppgradering av Portalen. De laboratorier som tilbyr genpanel basert på slik teknologi (NGS) gikk sammen om å utvikle en egen ny modul i Portalen for NGS genpanel. Dette ble støttet økonomisk av Helsedirektoratet og Avdeling for medisinsk genetikk (HUS).

Den nye portalen ble publisert i juli 2018. Den innholder også en kommunikasjonsplattform for kontakt mellom laboratorium, klinisk redaksjon og eksterne redaksjonsmedlemmer, knyttet til de enkelte genpanel. Dette vil lette kurateringen av genpanelene, dvs at tilbyder og brukere av genpanelene kan samarbeide om teststrategier.    
 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.