blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  

Alle laboratorier som tilbyr gentester kan delta

Laboratorier som er interessert i å bli oppført med sine analyser på Portalen kan ta kontakt med oss på adressen under. De deltakende laboratoriene får tilgang til å redigere i informasjonen om eget laboratorium og egne analyser og til å legge ut nyheter.

Koordinator og kontaktperson for portalen er:
Pablo Cortez
Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin
Haukeland Universitetssykehus
5021 Bergen

Epost: pablo.cortez@helse-bergen.no   
 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.