blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
- Nyeste analyser  
- Arvelig kreft  
  UNN-MGA utfører nå panelet NGS-Bryst- og eggstokkreft-CNV knyttet til Arvelig kreft.
Les mer...

 
 
- Utviklingshemming og lærevansker  
  UNN-MGA utfører nå panelet NGS-Utviklingsavvik-TRIO knyttet til Utviklingshemming og lærevansker.
Les mer...

 
 
- Syndromer  
  UNN-MGA utfører nå panelet NGS-Utviklingsavvik-TRIO knyttet til Syndromer.
Les mer...

 
 
- Døvhet  
  UNN-MGA utfører nå panelet NGS-Hørsel knyttet til Døvhet.
Les mer...

 
 
- Øyesykdommer  
  Ous-AMG-Generell utfører nå panelet NGS-Øyesykdommer knyttet til Øyesykdommer.
Les mer...

 
 
- Arvelig kreft  
  StOlavs-medgen utfører nå panelet NGS-GIST-CNV knyttet til Arvelig kreft.
Les mer...

 
 
- Spesialtilpassede genpanel  
  HUS-MGM utfører nå panelet NGS-Fokus knyttet til Spesialtilpassede genpanel.
Les mer...

 
 
- Arvelig kreft  
  StOlavs-medgen utfører nå panelet NGS-Nevrologiske tumores-CNV knyttet til Arvelig kreft.
Les mer...

 
 
- Nevrologiske sykdommer inkl muskelsykdommer  
  Ous-AMG-Generell utfører nå panelet NGS-Bevegelsesforstyrrelser knyttet til Nevrologiske sykdommer inkl muskelsykdommer.
Les mer...

 
 
- Utviklingshemming og lærevansker  
  Ous-AMG-Generell utfører nå panelet Utviklingsavvik-TRIO knyttet til Utviklingshemming og lærevansker.
Les mer...

 
 
- X-bundet kombinert immunsvikt  
  Ous-AMG-Generell utfører nå Sekvensering av utvalgte eksoner på IL2RG, knyttet til X-bundet kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- X-bundet agammaglobulinemi  
  Ous-AMG-Generell utfører nå Sekvensering av utvalgte eksoner på BTK, knyttet til X-bundet agammaglobulinemi (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Fragil X syndrom  
  SH-TEL utfører nå PCR-fragmentanalyse/ repetert sekvens på FMR1, knyttet til Fragil X syndrom (Syndromer).
Les mer...

 
 
- Fragil X syndrom  
  SH-TEL utfører nå RP-PCR (Triple repeat primed PCR) på FMR1, knyttet til Fragil X syndrom (Syndromer).
Les mer...

 
 
- Motornevronsykdommer  
  SH-TEL utfører nå RP-PCR (Triple repeat primed PCR) på C9orf72, knyttet til Motornevronsykdommer (Nevrologiske sykdommer inkl muskelsykdommer).
Les mer...

 
 
- Amyotrofisk lateral sklerose  
  SH-TEL utfører nå RP-PCR (Triple repeat primed PCR) på C9orf72, knyttet til Amyotrofisk lateral sklerose (Nevrologiske sykdommer inkl muskelsykdommer).
Les mer...

 
 
- Hyperparathyreoidisme med kjevefibromer  
  HUS-MGM utfører nå MLPA Kit på CDC73, knyttet til Hyperparathyreoidisme med kjevefibromer (Endokrine tilstander).
Les mer...

 
 
- Mikrodelesjonssyndromer  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på Utvalgte kromosomer, knyttet til Mikrodelesjonssyndromer (Syndromer).
Les mer...

 
 
- Charcot Marie Tooth  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på MPZ, knyttet til Charcot Marie Tooth (Nevrologiske sykdommer inkl muskelsykdommer).
Les mer...

 
 
- Fragil X syndrom  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på FMR1, knyttet til Fragil X syndrom (Syndromer).
Les mer...

 
 
- Loeys-Dietz syndrom  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på TGFBR1, knyttet til Loeys-Dietz syndrom (Syndromer).
Les mer...

 
 
- Stickler syndrom  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på COL2A1, knyttet til Stickler syndrom (Syndromer).
Les mer...

 
 
- Pseudohypoparathyreoidisme - GNAS-relaterte tilstander  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på GNAS, knyttet til Pseudohypoparathyreoidisme - GNAS-relaterte tilstander (Endokrine tilstander).
Les mer...

 
 
- Hereditær spastisk paraplegi (HSP)  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på SPAST, knyttet til Hereditær spastisk paraplegi (HSP) (Nevrologiske sykdommer inkl muskelsykdommer).
Les mer...

 
 
- Hereditær spastisk paraplegi (HSP)  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på SPAST, knyttet til Hereditær spastisk paraplegi (HSP) (Nevrologiske sykdommer inkl muskelsykdommer).
Les mer...

 
 
- Polycystisk nyresykdom  
  Ous-AMG-Generell utfører nå MLPA Kit på PKHD1, knyttet til Polycystisk nyresykdom (Nyresykdommer).
Les mer...

 
 
- Wilson disease  
  Ous-AMG-Generell utfører nå MLPA Kit på ATP7B, knyttet til Wilson disease (Nevrologiske sykdommer inkl muskelsykdommer).
Les mer...

 
 
- Currarino syndrom  
  Ous-AMG-Generell utfører nå MLPA Kit på MNX1, knyttet til Currarino syndrom  (Syndromer).
Les mer...

 
 
- Sotos syndrom  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på NSD1, knyttet til Sotos syndrom (Syndromer).
Les mer...

 
 
- Febersyndromer  
  Ous-AMG-Generell utfører nå Sekvensering av utvalgte eksoner på MEFV, knyttet til Febersyndromer (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- LHON  
  UNN-MBA utfører nå Sekvensering av utvalgte eksoner på Mitokondrielt DNA, knyttet til LHON (Øyesykdommer).
Les mer...

 
 
- Stickler syndrom  
  Ous-AMG-Generell utfører nå MLPA Kit på COL2A1, knyttet til Stickler syndrom (Syndromer).
Les mer...

 
 
- Laktoseintoleranse  
  HUS-MBF utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på LCT, knyttet til Laktoseintoleranse (Gastrointestinale lidelser).
Les mer...

 
 
- Laktoseintoleranse  
  HUS-MBF utfører nå Sekvensvarianter/ mutasjoner på LCT, knyttet til Laktoseintoleranse (Gastrointestinale lidelser).
Les mer...

 
 
- Lærevansker, atferdsvansker +/- autisme  
  HUS-MGM utfører nå PCR-fragmentanalyse på X/Y, knyttet til Lærevansker, atferdsvansker +/- autisme (Utviklingshemming og lærevansker).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på IL2RG, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på JAK3, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på PGM3, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering av utvalgte eksoner på FOXN1, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på DNMT3B, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på IL7R, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på CD3E, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering av utvalgte eksoner på CD3G, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på CD8A, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på DOCK2, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på EFL1, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering av utvalgte eksoner på EXTL3, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på LAT, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på CD3D, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering av utvalgte eksoner på ARPC1B, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Fenylketonuri  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på PAH, knyttet til Fenylketonuri (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Trifunksjonelt protein mangel  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på HADHA, knyttet til Trifunksjonelt protein mangel (Nevrologiske sykdommer inkl muskelsykdommer).
Les mer...

 
 
- Trifunksjonelt protein mangel  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på HADHA, knyttet til Trifunksjonelt protein mangel (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- LCHAD-defekt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på HADHA, knyttet til LCHAD-defekt (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Trifunksjonelt protein mangel  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på HADHB, knyttet til Trifunksjonelt protein mangel (Nevrologiske sykdommer inkl muskelsykdommer).
Les mer...

 
 
- Trifunksjonelt protein mangel  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på HADHB, knyttet til Trifunksjonelt protein mangel (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Alvorlig medfødt nøytropeni  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på ELANE, knyttet til Alvorlig medfødt nøytropeni (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Syklisk nøytropeni  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på ELANE, knyttet til Syklisk nøytropeni (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på RAG1, knyttet til Kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Omenn syndrom  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på RAG1, knyttet til Omenn syndrom (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på RAG1, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Omenn syndrom  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på RAG2, knyttet til Omenn syndrom (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på RAG2, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på RAG2, knyttet til Kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Glutarsyreuri I  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på GCDH, knyttet til Glutarsyreuri I (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Mellomkjedet acyl-CoA-dehydrogenasedefekt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på ACADM, knyttet til Mellomkjedet acyl-CoA-dehydrogenasedefekt  (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Karnitin-palmitoyltransferase II-defekt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på CPT2, knyttet til Karnitin-palmitoyltransferase II-defekt (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på RMRP, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Homocysteinuri  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på CBS, knyttet til Homocysteinuri (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på SLC46A1, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på PNP, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Maple Syrup Urine Disease  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på BCKDHB, knyttet til Maple Syrup Urine Disease (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Glutarsyreuri type 2  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på ETFA, knyttet til Glutarsyreuri type 2  (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Glutarsyreuri type 2  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på ETFB, knyttet til Glutarsyreuri type 2  (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Glutarsyreuri type 2  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på ETFDH, knyttet til Glutarsyreuri type 2  (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Karinitin acylkarnitin translokasedefekt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på SLC25A20, knyttet til Karinitin acylkarnitin translokasedefekt (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering av utvalgte eksoner på AK2, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Maple Syrup Urine Disease  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på BCKDHA, knyttet til Maple Syrup Urine Disease (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Maple Syrup Urine Disease  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på DBT, knyttet til Maple Syrup Urine Disease (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- HMG-CoA lyasedefekt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på HMGCL, knyttet til HMG-CoA lyasedefekt  (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Propionsyremi  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på PCCA, knyttet til Propionsyremi (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Propionsyremi  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på PCCB, knyttet til Propionsyremi (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Hypoparathyroidisme, døvhet og nyresykdom (HDR syndrom/ Barakat syndrom)  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering på PTH, knyttet til Hypoparathyroidisme, døvhet og nyresykdom (HDR syndrom/ Barakat syndrom) (Døvhet).
Les mer...

 
 
- Hyperparathyreoidisme  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering på PTH, knyttet til Hyperparathyreoidisme (Endokrine tilstander).
Les mer...

 
 
- Hypoparathyroidisme, døvhet og nyresykdom (HDR syndrom/ Barakat syndrom)  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering på PTH, knyttet til Hypoparathyroidisme, døvhet og nyresykdom (HDR syndrom/ Barakat syndrom) (Nyresykdommer).
Les mer...

 
 
- Hypoparathyroidisme, døvhet og nyresykdom (HDR syndrom/ Barakat syndrom)  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering på PTH, knyttet til Hypoparathyroidisme, døvhet og nyresykdom (HDR syndrom/ Barakat syndrom) (Endokrine tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på ADA, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på DOCK8, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på SBDS, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på TTC7A, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Maple Syrup Urine Disease  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på DLD, knyttet til Maple Syrup Urine Disease (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på UNC119, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering av utvalgte eksoner på DCLRE1C, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Omenn syndrom  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på DCLRE1C, knyttet til Omenn syndrom (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på CORO1A, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på ZAP70, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Alvorlig kombinert immunsvikt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på IKZF1, knyttet til Alvorlig kombinert immunsvikt (Hematologiske og immunologiske tilstander).
Les mer...

 
 
- Hypoparathyroidisme, døvhet og nyresykdom (HDR syndrom/ Barakat syndrom)  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering på GCM2, knyttet til Hypoparathyroidisme, døvhet og nyresykdom (HDR syndrom/ Barakat syndrom) (Nyresykdommer).
Les mer...

 
 
- Hypoparathyroidisme, døvhet og nyresykdom (HDR syndrom/ Barakat syndrom)  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering på GCM2, knyttet til Hypoparathyroidisme, døvhet og nyresykdom (HDR syndrom/ Barakat syndrom) (Endokrine tilstander).
Les mer...

 
 
- Hypoparathyroidisme, døvhet og nyresykdom (HDR syndrom/ Barakat syndrom)  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering på GCM2, knyttet til Hypoparathyroidisme, døvhet og nyresykdom (HDR syndrom/ Barakat syndrom) (Døvhet).
Les mer...

 
 
- Hyperparathyreoidisme  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering på GCM2, knyttet til Hyperparathyreoidisme (Endokrine tilstander).
Les mer...

 
 
- Legius syndrom  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på SPRED1, knyttet til Legius syndrom (Syndromer).
Les mer...

 
 
- Biotinidasedefekt  
  Ous-RH-NFS utfører nå Sekvensering på BTD, knyttet til Biotinidasedefekt (Metabolske sykdommer).
Les mer...

 
 
- Lebers kongenitale amaurose  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering på CEP290, knyttet til Lebers kongenitale amaurose (Øyesykdommer).
Les mer...

 
 
- Retinitis pigmentosa  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering på CEP290, knyttet til Retinitis pigmentosa (Øyesykdommer).
Les mer...

 
 
- Lebers kongenitale amaurose  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering på CEP290, knyttet til Lebers kongenitale amaurose (Syndromer).
Les mer...

 
 
- AML / MDS  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering på CEBPA, knyttet til AML / MDS (Molekylær patologi).
Les mer...

 
 
- Familiær hypokalsiurisk hyperkalsemi  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering på GNA11, knyttet til Familiær hypokalsiurisk hyperkalsemi (Endokrine tilstander).
Les mer...

 
 
- Medfødt hyperinsulinisme  
  HUS-MGM utfører nå Sekvensering på HADH, knyttet til Medfødt hyperinsulinisme (Endokrine tilstander).
Les mer...

 
 
- Cystisk fibrose  
  SH-TEL utfører nå MLPA Kit på CFTR, knyttet til Cystisk fibrose (Lungesykdommer).
Les mer...

 
 

Nasjonalt fagmøte i genetikk, Oslo 14-15. november 2018

Invitasjon til Nasjonalt fagmøte i genetikk, Oslo 14-15. november 2018.

Last ned invitasjon her.   
 
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.