blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Vis Akershus universitetssykehus HF
  Vis Diakonhjemmet Sykehus
  Vis Haukeland Universitetssykehus
      Vis HUS-GADE
         • Alle analyser for lab
         • NGS genpanel for lab
      Vis HUS-LKB
      Vis HUS-MGM
  Vis Oslo universitetssykehus
  Vis St. Olavs hospital
  Vis Stavanger Universitetssjukehus
  Vis Sykehuset Telemark
  Vis Universitetssykehuset i Nord-Norge
   

Felleslaboratorium for molekylærpatologi, Avdeling for patologi, Gades institutt
Kort navn: HUS-GADE
   
Rekvisisjonskjema: Vis rekvisisjonskjema. 
Web: Vis nettsiden.
   
Postadresse: Jonas Liesvei 65
5021 Bergen
Besøksadresse: Avd. for patologi, Sentralblokken 2etg. Nord-Øst
5021 Bergen
Telefon: Ekspedisjon 55 97 70 60
E-post: molpat.gades@helse-bergen.no
   
Kontaktperson: Kristin Dahl-Michelsen / Sophia Manueldas
Kontakt e-post: kristin.dahl-michelsen@helse-bergen.no/ Sophia.manueldas@helse-bergen.no
Telefon: 55 97 32 13
   
Merknad:

Analysetiden ved seksjon for Molekylærpatologi er 1-2 uker. Hasteprøver prioriteres og svares ut innen 1 uke.


blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.