blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Vis Akershus universitetssykehus HF
  Vis Diakonhjemmet Sykehus
  Vis Haukeland Universitetssykehus
  Vis Oslo universitetssykehus
  Vis St. Olavs hospital
  Vis Stavanger Universitetssjukehus
      Vis SUS-PAT
         • Alle analyser for lab
         • NGS genpanel for lab
  Vis Sykehuset Telemark
  Vis Universitetssykehuset i Nord-Norge
   

Kort navn: SUS-PAT
   
Rekvisisjonskjema:  
   
Postadresse:
 
Besøksadresse:
 
Telefon:
E-post:
   
Kontaktperson: Emilius Janssen
Kontakt e-post: emilius.adrianus.maria.janssen@sus.no
Telefon: 61665 / 95890963
   
Merknad:


blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.