blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Vis Akershus universitetssykehus HF
      Vis Ahus-GTS
         • Alle analyser for lab
         • NGS genpanel for lab
  Vis Diakonhjemmet Sykehus
  Vis Haukeland Universitetssykehus
  Vis Oslo universitetssykehus
  Vis St. Olavs hospital
  Vis Stavanger Universitetssjukehus
  Vis Sykehuset Telemark
  Vis Universitetssykehuset i Nord-Norge
   

Genteknologisk seksjon, Tverrfaglig laboratoriemedisin
Kort navn: Ahus-GTS
   
Rekvisisjonskjema:  
   
Postadresse: Sykehusveien 28
1478 Nordbyhagen
Besøksadresse: Sykehusveien 28, B204
1478  Lørenskog
Telefon: 67 96 15 10
E-post: lab@ahus.no
   
Kontaktperson: Gisle Berge
Kontakt e-post: gisle.berge@ahus.no
Telefon:
   
Merknad:

Rekvisisjon kan fås ved henvendelse til lab


blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.