blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Vis Akershus universitetssykehus HF
  Vis Diakonhjemmet Sykehus
  Vis Haukeland Universitetssykehus
  Vis Oslo universitetssykehus
  Vis St. Olavs hospital
      Vis St.Olavs-AMB
      Vis StOlavs-medgen
         • Alle analyser for lab
         • NGS genpanel for lab
      Vis StOlavs-molpat
  Vis Stavanger Universitetssjukehus
  Vis Sykehuset Telemark
  Vis Universitetssykehuset i Nord-Norge
   

Seksjon for medisinsk genetisk laboratorium
Kort navn: StOlavs-medgen
   
Rekvisisjonskjema: Vis rekvisisjonsskjema 
   
Web: Vis nettsiden.
   
Postadresse: Avdeling for Medisinsk genetikk, Laboratoriesenteret. PB 3250 Sluppen
7006 Trondheim
Besøksadresse: Laboratoriesenteret 5. etg., Erling Skjalgssons gt 1
7006 Trondheim
Telefon: 72573484
E-post: genetikklab@stolav.no
   
Kontaktperson: Maren Fridtjofsen Olsen
Kontakt e-post: Maren.Fridtjofsen.Olsen@stolav.no
Telefon:
   
Merknad:

Utredning av arvelig kreft og andre syndromer; svartid ca 6-8 uker. Farmakogenetiske analyser; svartid ca 14 dager. PCR-basert trisomitest; svartid 1-3 dager.


blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.