blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Vis Akershus universitetssykehus HF
  Vis Diakonhjemmet Sykehus
  Vis Haukeland Universitetssykehus
      Vis HUS-GADE
      Vis HUS-MBF
         • Alle analyser for lab
         • NGS genpanel for lab
      Vis HUS-MGM
  Vis Oslo universitetssykehus
  Vis St. Olavs hospital
  Vis Stavanger Universitetssjukehus
  Vis Sykehuset Telemark
  Vis Universitetssykehuset i Nord-Norge
   

Seksjon for molekylærbiologiske analyser, Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi
Kort navn: HUS-MBF
   
Rekvisisjonskjema: Vis rekvisisjonskjema. 
Web: Vis nettsiden.
   
Postadresse: Haukeland Universitets Sykehus
5021 Bergen
Besøksadresse: 7 et. Laboratoriebygget-Haukeland Universitetssykehus
 
Telefon: 55973100
E-post: lkb@helse-bergen.no
   
Kontaktperson: Marta Vorland
Kontakt e-post: marta.vorland@helse-bergen.no
Telefon: 55973198
   
Merknad:

Genetiske analyser innen fagområdet medisinsk biokjemi.


blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.