blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Vis Akershus universitetssykehus HF
  Vis Diakonhjemmet Sykehus
  Vis Haukeland Universitetssykehus
  Vis Oslo universitetssykehus
  Vis St. Olavs hospital
  Vis Stavanger Universitetssjukehus
  Vis Sykehuset Telemark
  Vis Universitetssykehuset i Nord-Norge
      Vis UNN-LMI
      Vis UNN-MBA
         • Alle analyser for lab
         • NGS genpanel for lab
      Vis UNN-MGA
      Vis UNN-MolPat
   

Medisinsk biokjemi
Kort navn: UNN-MBA
   
Rekvisisjonskjema: Vis rekvisisjonskjema. 
   
Web: Vis nettsiden.
   
Postadresse:
9038 Tromsø
Besøksadresse:
 
Telefon:
E-post:
   
Kontaktperson: Harald Strand
Kontakt e-post: harald.strand@unn.no
Telefon: 77626733
   
Merknad:


blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.