blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Vis Akershus universitetssykehus HF
  Vis Diakonhjemmet Sykehus
  Vis Haukeland Universitetssykehus
  Vis Oslo universitetssykehus
      Vis Ous-AMG-Generell
      Vis Ous-AMG-Hjerte
      Vis Ous-AMG-Kreft
      Vis Ous-FAR
      Vis Ous-HORMON
      Vis Ous-KRCY
         • Alle analyser for lab
         • NGS genpanel for lab
      Vis OUS-Molpat
      Vis Ous-RH-MBK
      Vis Ous-RH-NFS
      Vis Ous-Ullevål-MBK
  Vis St. Olavs hospital
  Vis Stavanger Universitetssjukehus
  Vis Sykehuset Telemark
  Vis Universitetssykehuset i Nord-Norge
   

Alle analyser ved Seksjon for kreftcytogenetikk, Institutt for kreftgenetikk og informatikk
Ous-KRCY
   


Arvelig kreft

Retinoblastom

> Kromosom: Alle kromosomer  
> Locus: 13q14.2  


Kromosomavvik

Mistanke om kromosomavvik

> Kromosom: Alle kromosomer  Molekylær patologi

Retinoblastom

> Kromosom: Alle kromosomer  
> Locus: 13q14.2  

ALL

> Locus: 9p21  
> Locus: 11q23  
> Locus: 8q24  
> Locus: 14q32  
> Locus: 12p13  
> Locus: 14q32/8q24  
> Locus: 19p13  
> Locus: 12p13/21q22  
> Locus: 7q34  
> Locus: 14q11  
> Locus: 21q22  
> Kromosom: Alle kromosomer  
> Locus: 4q12/D10Z1/D17Z1  

ALL / B-celle

> ALL panel
Utføres på benmarg fra barn ved mistanke om ALL 

> Locus: 9q34 / 22q11.2  
> Locus: 11q23  
> Locus: 8q24  
> Locus: 14q32  
> Locus: 12p13  
> Locus: 14q32/8q24  
> Locus: 19p13  
> Locus: 12p13/21q22  
> Locus: 21q22  
> Kromosom: Alle kromosomer  
> Locus: 19p13/1q23/17q22  

ALL / T-celle

> Locus: 9p21  
> Locus: 7q34  
> Locus: 14q11  
> Kromosom: Alle kromosomer  

Dysplasi/ cervix cancer

> Kromosom: Alle kromosomer  

GIST

> Kromosom: Alle kromosomer  

KLL

> KLL panel
Cytocell KLL panel:
MYB/6q23
ATM/11q22
Sentromer 12
del(13q)
IGH breakapart
IGH/CCND1
IGH/BCL2
del(17p)/P53 

> Locus: 17p13.1  
> Locus: 14q32  
> Locus: 14q32/11q13.3  
> Locus: 14q32/18q21.3  
> Kromosom: Alle kromosomer  
> Gen: ATM  
> Gen: MYB  
> Locus: 13q14/13q34  
> Locus: D12Z3  

KML

> Locus: 9q34 / 22q11.2  
> Kromosom: Alle kromosomer  

Lymfom

> Locus: 22q11.2  
> Locus: 8q24  
> Locus: 14q32  
> Locus: 14q32/8q24  
> Locus: 7q34  
> Locus: 14q11  
> Locus: 14q32/11q13.3  
> Locus: 14q32/18q21.3  
> Locus: 3q27  
> Locus: 2p23  
> Kromosom: Alle kromosomer  
> Locus: 11q22/18q21  
> Locus: 2p11  
> Locus: 6p25  

Mammacancer

> Kromosom: Alle kromosomer  

MPD

> Locus: 4q12  
> Locus: 5q33  
> Kromosom: Alle kromosomer  
> Locus: 8p11  
> Locus: 9p24  

MPD / Essensiell trombocytose

> Kromosom: Alle kromosomer  

MPD / hypereosinofilt syndrom

> Kromosom: Alle kromosomer  

MPD / Myelofibrose

> Kromosom: Alle kromosomer  

MPD / Polycytemia vera

> Kromosom: Alle kromosomer  

MPD / Systemisk mastocytose

> Kromosom: Alle kromosomer  

Myelomatose

> Myelomatose panel
Cytocell:
IGH/FGFR3
IGH/CCND1
IGH/MAF
P53 

> Locus: 17p13.1  
> Kromosom: Alle kromosomer  
> Locus: 14q32.3  
> Locus: 4p16.3/14q32.3  
> Locus: 11q13/14q32.3  
> Locus: 14q32/16q32  
> Locus: 6p21/14q32  

Neuroblastom

> Kromosom: Alle kromosomer  

Oligodendroglioma

> Kromosom: Alle kromosomer  

Sarkom / Ewing, PNET

> Kromosom: Alle kromosomer  
> Locus: 22q12  
> Locus: 21q22/22q12  
> Locus: 11q24/22q12  

Sarkom

> Kromosom: Alle kromosomer  
> Locus: 21q22.13-q22.2  
> Locus: 12q15  

AML / MDS

> AML/MDS Panel
Cytocell AML/MDS panel:
5q deletion
PML/RARα
ETO/AML1
MLL rearrangements
inv(16)/t(16;16)
7q deletion
20q deletion 

> Locus: 11q23  
> Locus: 5q31/5q33  
> Locus: 21q22/8q22  
> Locus: 15q22/17q12.1  
> Kromosom: Alle kromosomer  
> Locus: 7q22.1/7q31  
> Locus: 16p13/16q22  
> Locus: 20q12/20q13  
> Locus: 3q26  
> Locus: 17p13  

Lymfom / Burkitt

> Locus: 22q11.2  
> Locus: 8q24  
> Locus: 14q32/8q24  
> Kromosom: Alle kromosomer  
> Locus: 2p11  

Sarkom / Alveolært rhabdomyosarkom

> Kromosom: 13  
> Kromosom: Alle kromosomer  

Sarkom / Klarcellet

> Kromosom: Alle kromosomer  

Lymfom / Follikulært

> Locus: 14q32/18q21.3  
> Locus: 3q27  
> Kromosom: Alle kromosomer  

Lymfom / Mantelcelle

> Kromosom: Alle kromosomer  
> Locus: 11q13/14q32.3  

Sarkom / Synovialt

> Kromosom: Alle kromosomer  
> Locus: 18q11.2  

Astrocytom

> Kromosom: Alle kromosomer  

Atypisk lipom

> Kromosom: Alle kromosomer  

Malignt melanom

> Kromosom: Alle kromosomer  

Thyroideacancer

> Kromosom: Alle kromosomer  

Sarkom / Myxoid liposarkom

> Kromosom: Alle kromosomer  
> Locus: 12q13  
> Locus: 16p11.2  

Wilms tumor

> Locus: 11p13  
> Kromosom: Alle kromosomer  

Sarkom / Ekstraskeletalt myxoid chondrosarkom

> Kromosom: Alle kromosomer  
> Locus: 9q22-9q31  

Rhabdoid tumor

> Kromosom: Alle kromosomer  
> Locus: 22q12  

Dermatofibrosarcoma protuberans

> Kromosom: Alle kromosomer  
> Locus: 17q21/22q13  

Gliom / Glioblastom

> Locus: CEP 7 og CEP 10  
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.