blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Vis Akershus universitetssykehus HF
  Vis Diakonhjemmet Sykehus
  Vis Haukeland Universitetssykehus
  Vis Oslo universitetssykehus
      Vis Ous-AMG-Generell
      Vis Ous-AMG-Hjerte
      Vis Ous-AMG-Kreft
      Vis Ous-FAR
         • Alle analyser for lab
         • NGS genpanel for lab
      Vis Ous-HORMON
      Vis Ous-KRCY
      Vis OUS-Molpat
      Vis Ous-RH-MBK
      Vis Ous-RH-NFS
      Vis Ous-Ullevål-MBK
  Vis St. Olavs hospital
  Vis Stavanger Universitetssjukehus
  Vis Sykehuset Telemark
  Vis Universitetssykehuset i Nord-Norge
   

Alle analyser ved Avdeling for farmakologi
Ous-FAR
   


Farmakogenetikk

Gener knyttet til legemiddelomsetning

> Warfarinrespons
Det er stor variasjon i dosering av Warfarin basert på varianter i CYP2C9 og VCORC1-genene. 

> CYP-screening
Påvisning av et utvalg av polymorfismer i CYP-gener som koder for de viktigste legemiddelmetaboliserende enzymer og/eller effektorproteiner. Kombinasjoner av visse genotyper kan bidra til enten økt eller redusert doseringsbehov. 

> CYP2B6
Genotyping for redusert legemiddelomsetning via CYP2B6 hvis behandling med metadon er aktuelt.  

> Statin-panel
Det undersøkes for mutasjoner i det legemiddel-metaboliserende enzymet CYP3A5 og i transportmolekylet SLCO1B1 (OATP1B1), som begge påvirker serumkonsentrasjonen av de vanligste statinene. Statin-panel rekvireres ved muskelbivirkning, annen bivirkning eller ved mangelfull effekt. Basert på analyseresultatet er det aktuelt å justere dosen av statin, bytte statin eller legge til en annen kolesterolsenkende behandling. 

> Gen: CYP2D6  
> Gen: CYP2C9  
> Gen: CYP2C19  
> Gen: TPMT  
> Gen: VKORC1  
> Gen: CYP3A5  
> Gen: DPYD  
> Gen: SLCO1B1  
> Gen: CYP2B6  
> Gen: CYP3A4  
> Gen: GSTA1  
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.