blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Vis Akershus universitetssykehus HF
  Vis Diakonhjemmet Sykehus
  Vis Haukeland Universitetssykehus
  Vis Oslo universitetssykehus
  Vis St. Olavs hospital
  Vis Stavanger Universitetssjukehus
  Vis Sykehuset Telemark
      Vis SH-TEL
         • Alle analyser for lab
         • NGS genpanel for lab
  Vis Universitetssykehuset i Nord-Norge
   

NGS genpanel som utføres av SH-TEL:

   
  NGS-Albinisme   Rekvisisjon  
- Hudsykdommer
- Øyesykdommer
   
  NGS-Arthrogrypose-distal   Rekvisisjon  
- Nevrologiske sykdommer inkl muskelsykdommer
- Syndromer
   
  NGS-Arthrogrypose-UTV   Rekvisisjon  
- Syndromer
   
  NGS-Arvelig perifer nevropati-CNV   Rekvisisjon  
- Nevrologiske sykdommer inkl muskelsykdommer
   
  NGS-Ataksi   Rekvisisjon  
- Nevrologiske sykdommer inkl muskelsykdommer
   
  NGS-Glykosyleringsdefekter (CDG)   Rekvisisjon  
- Syndromer
   
  NGS-Heleksom-TRIO   Rekvisisjon  
- Heleksom
   
  NGS-Hemiplegisk migrene-CNV   Rekvisisjon  
- Nevrologiske sykdommer inkl muskelsykdommer
   
  NGS-HSP-CNV   Rekvisisjon  
- Nevrologiske sykdommer inkl muskelsykdommer
   
  NGS-Makrocefali   Rekvisisjon  
- Syndromer
   
  NGS-Motornevron   Rekvisisjon  
- Nevrologiske sykdommer inkl muskelsykdommer
   
  NGS-Nevrofibromatose type 1-CNV   Rekvisisjon  
- Nevrologiske sykdommer inkl muskelsykdommer
   
  NGS-Nevrofibromatose type 2-schwannomatose-CNV   Rekvisisjon  
- Nevrologiske sykdommer inkl muskelsykdommer
- Syndromer
   
  NGS-OI-UTV   Rekvisisjon  
- Skjelettdysplasier/ kraniosynostoser
   
  NGS-Rasopatier   Rekvisisjon  
- Syndromer
   
  NGS-Spesialtilpasset   Rekvisisjon  
- Heleksom
- Spesialtilpassede genpanel
- Syndromer
   
  NGS-Tynnfiber   Rekvisisjon  
- Nevrologiske sykdommer inkl muskelsykdommer
   
  NGS-Utviklingsavvik-TRIO   Rekvisisjon  
- Syndromer
- Utviklingshemming og lærevansker
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.