blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
  Vis Akershus universitetssykehus HF
  Vis Diakonhjemmet Sykehus
  Vis Haukeland Universitetssykehus
  Vis Oslo universitetssykehus
  Vis St. Olavs hospital
      Vis St.Olavs-AMB
      Vis StOlavs-medgen
         • Alle analyser for lab
         • NGS genpanel for lab
      Vis StOlavs-molpat
  Vis Stavanger Universitetssjukehus
  Vis Sykehuset Telemark
  Vis Universitetssykehuset i Nord-Norge
   

NGS genpanel som utføres av StOlavs-medgen:

   
  NGS-Arvelig kreft-CNV-UTV   Rekvisisjon  
- Arvelig kreft
   
  NGS-Bryst- og eggstokkreft-CNV   Rekvisisjon  
- Arvelig kreft
   
  NGS-Bryst- og eggstokkreft-CNV-UTV   Rekvisisjon  
- Arvelig kreft
   
  NGS-Bukspyttkjertelkreft-CNV   Rekvisisjon  
- Arvelig kreft
   
  NGS-Cowden syndrom-CNV   Rekvisisjon  
- Arvelig kreft
   
  NGS-Endokrine tumores-CNV   Rekvisisjon  
- Arvelig kreft
   
  NGS-GIST-CNV   Rekvisisjon  
- Arvelig kreft
   
  NGS-Gorlin syndrom-CNV   Rekvisisjon  
- Syndromer
   
  NGS-Lynch syndrom-CNV   Rekvisisjon  
- Arvelig kreft
   
  NGS-Mage- og tarmkreft-CNV   Rekvisisjon  
- Arvelig kreft
   
  NGS-Malignt melanom-CNV   Rekvisisjon  
- Arvelig kreft
   
  NGS-Nevrologiske tumores-CNV   Rekvisisjon  
- Arvelig kreft
   
  NGS-Nyrekreft-CNV   Rekvisisjon  
- Arvelig kreft
- Nyresykdommer
   
  NGS-Prostatakreft-CNV   Rekvisisjon  
- Arvelig kreft
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.