blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
 

Syklisk nøytropeni

http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/immunsvikt/fagocyttdefekter/syklisk-noytropeni-cyclic-neutropenia

• Informasjon om indikasjonen (OMIM nr.: 162800)
   


Alle enkeltanalyser for denne indikasjonen

> Gen: ELANE Vis evt. andre indikasjoner for gen 
 Sekvensering Metode: Utføres ved lab: 
 • Alle eksoner Vis
     
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.