blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
 

Indirekte DNA-analyse

I de fleste tilfeller er det aktuelt å gjøre en direkte påvisning av mutasjon(er) i et gen. Men i noen tilfeller er det nyttig å gjøre en indirekte DNA-analyse ved hjelp av genetiske markører som finnes i/rundt det genet eller locus man ønsker å undersøke. Situasjoner hvor dette er aktuelt kan være:

a) Dersom genet er svært dyrt å undersøke.
b) Dersom tilstanden skyldes mutasjon i ett av flere gener. c) Fosterdiagnostikk.

Ved indirekte DNA-analyse tar man prøver av flere familiemedlemmer, både syke og friske, og så sorterer man markørallelene og bestemmer hvilke(n) genstreng(er) som følger sykdommen i familien. Man kan bruke mikrosatelittmarkører til indirekte DNA-analyse (bestemmer lengden på markørallelene vha fragmentlengde analyse). Man kan også gjøre en helgenomisk markøranalyse vha SNP-matriser som inneholder et stort antall SNP'er spredt over hele genomet.
 

blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.