blank blank blank blank
   
blank
blank  Indikasjoner   |   Gen/locus   |   NGS genpanel   |   Laboratorier   |   Ordbok   |  Lenker  |  Hvordan bruke portalen  |  Nyheter  |  Hjem |  
blank
blank
blank  
 

Lærevansker, atferdsvansker +/- autisme

Se beskrivelse av teststrategi under "Utviklingshemming og lærevansker".

• Informasjon om indikasjonen (OMIM nr.: )
   


Alle enkeltanalyser for denne indikasjonen

> Kromosom: X/Y Vis evt. andre indikasjoner for kromosom 
 PCR-fragmentanalyse Metode: Utføres ved lab: 
Elucigene QST*R XYv2
  (AN0XYB2 Elucigene QST*R XYv2, 50 T, IVD-CE Chromosomal Aneuploidy Detection: 5, QF-PCR Analysis Technique, 50 Tests.Comprises a total of 12 markers for both the X and Y chromosomes. It can be used to detect sex chromosome aneuploidies including Turner syndrome (monosomy X) and Klinefelter syndrome (predominantly 47, XXY).)
Vis
UNN-MGA Rekvisisjoner
HUS-MGM Rekvisisjoner
        PCR, fragmentanalyse: Deteksjon ved kapillærelektroforese    
  Hva analyseres: Fragmentlengde av spesifike genetiske markører (mikrosatelitter)
  Hva gir metoden
  svar på?: 
Kjønnskromosomavvik ved indikasjon ADHD/lærevansker/ASD o.l. (ikke v/PU eller syndrommistanke)
     
blank  
blank
 
Norsk Portal for Genetiske Analyser
 
Oversikt over de medisinsk-genetiske analysene som til enhver tid utføres i Norge.